முகவை முரசு

வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே! நன்றென்று கொட்டு முரசே! இந்த நானில மாந்தருக் கெல்லாம்.

உங்கள் விமர்சனங்கள், செய்திகள், கட்டுரைகள், விளம்பரங்களுக்கு,

muhavaimurasu@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.

அல்லது https://www.facebook.com/profile.php?id=100009007660399 ஃபேஸ்புக் வழி தொடர்பு  கொள்ளவும்.தொலைபேசி எண்கள்:

இந்தியா: +91-7639674903

அமீரகம்: + 97152-9954431

சவூதி அரேபியா: +9665-40491021