முகவை முரசு

(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, May 6, 2015

துபாய் United Parcel Service நிறுவனத்தில் Logistics Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Logistics Assistant

United Parcel Service (UPS)

Dubai, UAE
Posted 1 day ago 
Ref: KP904-10
The Role

To coordinate daily operational activities with external & internal customers, logistics and custom clearance staff and transport coordinator to ensure that customer requirements are fulfilled within the parameters of the Service Level Agreement.

Requirements

- 3 years experience in a similar role
- Must be a holder of a valid UAE Driving License (LMV Manual)
- Adept in using MS Office

Specialist knowledge: 
Warehousing, Logistics, Customs Clearance, Customer Service

Soft Skills and Personality traits: 
Analytical, Positive Attitude, Self Motivated, Quality oriented

Gender Preference: Male
Language Fluency: English
Current Location: UAE

About the Company

Founded in 1907 as a messenger company in the United States, UPS has grown into a USD 58.2 billion corporation by clearly focusing on the goal of enabling commerce around the globe. Today UPS, or United Parcel Service Inc., is a global company with one of the most recognised and admired brands in the world. As the largest express carrier and package delivery company in the world, we are also a leading provider of specialised transportation, logistics, capital, and e-commerce services. Every day we manage the flow of goods, funds and information in more than 200 countries and territories worldwide.

TO APPLY: CLICK HERE

காஞ்சிரங்குடி க்ரிக்கெட் க்ளப் நடத்தும் கிரிக்கெட் போட்டி அழைப்பு!!

No comments :
காஞ்சிரங்குடி க்ரிக்கெட் க்ளப் நடத்தும் கிரிக்கெட் போட்டி அழைப்பு!!அபுதாபியில் “அய்மான் மக்கள் மன்றம்” மே 5ம் தேதி நடக்கிறது!!

No comments :
அபுதாபியில் “அய்மான் மக்கள் மன்றம்” மே 5ம் தேதி நடக்கிறது!!