முகவை முரசு

(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, April 29, 2015

துபாய் Al Shamsi Holdings நிறுவனத்துல் Admin Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Admin Assistant
Al Shamsi Holdings - Dubai


1. Requests for Fee Proposals
a. Log in each Potential project with spreadsheet, noting deadlines for queries, submissions and complete spreadsheet with regard to fees and client details
b. Set up deadlines within AW’s calender
c. Set up each folder within the X drive
d. Help compile technical fee proposal including CV’s, project data sheets, prequalification statements.
e. Prepare schedules of deliverables for fee proposals.
2. Marketing
a. Compile up to date client lists (data base).
b. Note prequalification questionnaire and status of all targeted clients (developers, architects, project managers etc) and update as required.
c. Manage website updates, blogs, photos, project data
3. Diary
a. With access to AW’s, HD’s and DB’s diary, note meetings, and highlight potential clashes etc
b. Arrange meetings with suppliers including CPD with all members of staff. (continued professional development)
c. Coordinate P2C meetings (professional exams)
d. Set up staff review meetings
4. Expenses
a. Chase and log expenses for each member of staff and keep record.
b. Note rechargeable expenses for inclusion within invoices
5. Holidays
a. Note potential holidays from each member of staff,
b. Copy holiday request forms and
c. Plot holidays on spread sheet to avoid clashes.
d. Confirm to staff, dates remaining, start dates and date of annual return flight (12months from start date)
6. Minutes of Weekly meetings
a. Weekly meetings need to be minuted with regard to project status and resources required along with other admin issues such as IT, holidays, CPD etc
b. This would usually occur on a Sunday morning and would first require 30-45minutes meeting time (during which somebody would have to man the reception) following by the production of minutes which should be undertaken during the week ready for the next Sunday meeting.
c. Meetings to include weekly resourcing and deadlines.
7. Stationery
a. Coordinate with Carrie for specialist stationery requirements and order supplies (such as printer cartridges, A0 rolls, pens etc).
b. Organise list of stationery to be brought out from UK by visitors or purchased from specialist shops in the UAE by staff.

8. Invoices
a. Record Costs and Invoices project related expenses (from sub-consultants) and general expenses and prepare for payment
b. Record Invoices issued and prepare statements of accounts for all clients
c. Follow up invoices for payment and assist with cashflow project include income and expenditure
d. Organise collection of cheques
9. Document control
a. Supervise control of incoming information on servers for all projects to including drawings, meeting minutes, correspondence,
b. Use Aconex, 4 Projects and other project management software

10. General Admin
a. Binding, printing, office equipment,
b. IT problem solving. Coordinate with IT department software updates

Skills

Experience in construction is essential

Admin Assistant

1. Requests for Fee Proposals
a. Log in each Potential project with spreadsheet, noting deadlines for queries, submissions and complete spreadsheet with regard to fees and client details
b. Set up deadlines within AW’s calender
c. Set up each folder within the X drive
d. Help compile technical fee proposal including CV’s, project data sheets, prequalification statements.
e. Prepare schedules of deliverables for fee proposals.
2. Marketing
a. Compile up to date client lists (data base).
b. Note prequalification questionnaire and status of all targeted clients (developers, architects, project managers etc) and update as required.
c. Manage website updates, blogs, photos, project data
3. Diary
a. With access to AW’s, HD’s and DB’s diary, note meetings, and highlight potential clashes etc
b. Arrange meetings with suppliers including CPD with all members of staff. (continued professional development)
c. Coordinate P2C meetings (professional exams)
d. Set up staff review meetings
4. Expenses
a. Chase and log expenses for each member of staff and keep record.
b. Note rechargeable expenses for inclusion within invoices
5. Holidays
a. Note potential holidays from each member of staff,
b. Copy holiday request forms and
c. Plot holidays on spread sheet to avoid clashes.
d. Confirm to staff, dates remaining, start dates and date of annual return flight (12months from start date)
6. Minutes of Weekly meetings
a. Weekly meetings need to be minuted with regard to project status and resources required along with other admin issues such as IT, holidays, CPD etc
b. This would usually occur on a Sunday morning and would first require 30-45minutes meeting time (during which somebody would have to man the reception) following by the production of minutes which should be undertaken during the week ready for the next Sunday meeting.
c. Meetings to include weekly resourcing and deadlines.
7. Stationery
a. Coordinate with Carrie for specialist stationery requirements and order supplies (such as printer cartridges, A0 rolls, pens etc).
b. Organise list of stationery to be brought out from UK by visitors or purchased from specialist shops in the UAE by staff.

8. Invoices
a. Record Costs and Invoices project related expenses (from sub-consultants) and general expenses and prepare for payment
b. Record Invoices issued and prepare statements of accounts for all clients
c. Follow up invoices for payment and assist with cashflow project include income and expenditure
d. Organise collection of cheques
9. Document control
a. Supervise control of incoming information on servers for all projects to including drawings, meeting minutes, correspondence,
b. Use Aconex, 4 Projects and other project management software

10. General Admin
a. Binding, printing, office equipment,
b. IT problem solving. Coordinate with IT department software updates

Skills

Experience in construction is essential

TO APPLY: CLICK HERE

கீழக்கரையில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வரைவுப் பட்டியல்!!

No comments :
கீழக்கரையில் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு வரைவுப் பட்டியலில் திருத்தங்களுக்கு பொதுமக்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கீழக்கரை நகராட்சி ஆணையர் முருகேசன் விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு:
கீழக்கரை நகராட்சியில் கடந்த 2011-ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட சமூக பொருளாதார, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பில் பெறப்பட்ட விவரங்கள் அடங்கிய வரைவுப்பட்டியல் புதன்கிழமை முதல் நகராட்சி அலுவலகத்தில் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

படிவம் அ வில் வரைவு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள தகவலுக்கு எதிராக தாக்கல் செய்வதற்கும், படிவம் -ஆ வில் திருத்தங்கள் மாறுதல் செய்வதற்கும், படிவம் இ மூலம் கணக்கில் விடுபட்ட குடும்பங்கள் சேர்ப்பதற்கும் முகவரி மாற்றம் செய்வதற்காகவும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

இந்த விண்ணப்பங்களை மே மாதம் 6 ஆம் தேதி காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நேரில் தாக்கல் செய்யலாம். மேற்கண்ட பட்டியல் மீது ஆட்சேபணை, கோரிக்கை குறித்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு இறுதிப்பட்டியல் ஜூன் 17-இல் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.