வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Saturday, February 28, 2015

இன்று, மேலப்பாளையம் அன்னை ஹாஜிரா பெண்கள் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழா - கீழக்கரை புரவலர் திரு. சலாஹுத்தீன் பங்கேற்கிறார்

No comments :

தகவல்: திரு ஹமீது ரஹ்மான்

No comments :

Post a Comment