(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, March 7, 2015

துபாய் “யூனியன் கோ ஆப். மார்க்கெட்” ல் Admin Assets Executive பணி வாய்ப்பு

No comments :
Admin Assets Executive
Union Coop - Dubai
Supervise the operations of new fixed assets receipt.

Track the status of administrative fixed assets in the branches and other sites.

Maintain and regularly update fixed assets movement record

Supervise the transfer, sale and depose of Fixed assets.

Prepare and submit to management periodic reports outline the virtual age of fixed assets

Supervise the operations of new fixed assets receipt.

Track the status of administrative fixed assets in the branches and other sites.

Maintain and regularly update fixed assets movement record

Supervise the transfer, sale and depose of Fixed assets.

விண்ணப்பிக்க: இங்கு க்ளிக் செய்யவும்

No comments :

Post a Comment