(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, March 31, 2015

கீழக்கரை “இஸ்லாமியா மெட்ரிக்” பள்ளியில் கோடை கால சிறப்பு பயிற்சி முகாம்!!

No comments :
கீழக்கரை “இஸ்லாமியா மெட்ரிக்” பள்ளியில் கோடை கால சிறப்பு பயிற்சி முகாம்!!


செய்தி: திரு.MMK இப்ராஹீம், தாளாளர், இஸ்லாமியா கல்வி நிறுவனம்

No comments :

Post a Comment