(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, April 4, 2015

பட்டினம்காத்தானில் ஓர் புதிய உதயம் “அல் ஃபரீதா சூப்பர் மார்க்கெட்” !!

No comments :
இராமநாதபுர மாவட்டம், பட்டினம்காத்தானில் ஓர் புதிய உதயம் “அல் ஃபரீதா சூப்பர் மார்க்கெட்” !!

நாளை 5-04-2015 அன்று திறப்பு விழா.


No comments :

Post a Comment