(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, April 13, 2015

துபாய் BLS INTERNATIONAL இந்திய பாஸ்போர்ட் செர்வீஸ் நிறுவனத்தில் Customer Service Executive வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Sales/Customer Service Executive
BLS INTERNATIONAL - Dubai

Job Requirements:
1. Preferred candidates who have experience in sales field from Travel or any Government organizations.
2. Sales target & MARKETING
3. Customer Service skills
4. Communication & Interpersonal skills
5. Explaining about the service requirements
6. Call Center handling
7. Require experience in the field of Document Attestation in UAE.
Salary: AED3,000.00 /month

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment