(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, April 18, 2015

துபாய் MAC Group நிறுவனத்தில் Administrative Officer வேலைவாய்ப்பு!!

No comments :
Administrative Officer - Dubai
MAC Group - Dubai - Dubai


Job Description
  • Responsible for the day-to-day general administration of the organization, supporting the staff team.
  • General word processing. Filing, copying and faxing.
  • Collation and distribution of minutes, reports and other documents.
  • Dealing with incoming and outgoing mail and general emails.
  • Ordering of equipment, materials and office supplies.
  • Minute taking for Board, team meetings and other meetings as required.
Job Requirements
  • Filipino Females Only
  • Bachelors Degree in Administration Mandatory
  • U.A.E Driving License Required
  • Excellent communication skills
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment