(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, May 31, 2015

"கல்வி & தொழில் வழிகாட்டி” புத்தக வெளியீட்டு விழா படங்கள்!!

No comments :
சென்னையில் நடந்த "கல்வி & தொழில் வழிகாட்டி” புத்தக வெளியீட்டு விழா படங்கள்!!

ஹாஜி.S.M. சலாஹுத்தீன், ஹாஜி. P.S.M. ஹபீபுல்லாஹ், திரு. ஞானதேசிகன், ஹாஜி.அக்பர்கான், திரு.ஹிதாயத்துல்லாஹ் மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.நன்றி: திரு.ஃபைசுர்ரஹ்மான்.
நூலாசிரியர்.

No comments :

Post a Comment