(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, May 26, 2015

துபாய் Serendipity Interiors நிறுவனத்தில் Office Coordinator வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Office Coordinator
Serendipity Interiors - Internet City

Graduate/Post Graduate (Male/Female) with experience in understanding Autocad drawings & quotes,
follow up clients & marketing staff,
handling co. accounts & follow up payment with clients
To apply for the above position please email your CV at: serendipity. interiors @yahoo. com

No comments :

Post a Comment