(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, June 7, 2015

அமீரகம் Dar Al Handasah நிறுவனத்தில் Project Manager வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Project Manager

Dar Al Handasah

Ruwais, UAE

Posted 11 days ago
Ref: GP714-11

The Role

Reporting to the Senior Project Manager of the client, the successful candidate will be overseeing all on-going and incoming projects, leading various construction teams, ensuring all projects are carried out according to contract schedule and terms.

Requirements

- Engineering degree, master's degree is desirable
- At least 15 years of extensive experience in different types of large scale construction projects either as client representative or as the project management consultant
- Strong and deep knowledge in FIDIC terms
- Must be PMP certified

About the Company

Dar Al-Handasah (Shair and Partners) has been a pioneering force in the planning, design and implementation of development projects in the Middle East, Africa and Asia since its beginnings in 1956. Today we are a global consultancy with 43 offices throughout 29 countries, known for our problem identification, tailor made-designs, quality, on-time deliverables and multi-disciplinary expertise.
TO APPLY: CLICK HERE


No comments :

Post a Comment