(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, February 24, 2015

துபாய் -ல் Sales executive வேலை வாய்ப்பு

No comments :
Sanitarty Ware Sales Executives
SS Lootah Trading - Dubai
1) Energetic young people with good sales and communication skills in English

2) Minimum 2 years’ experience in related field in the UAE.

3) People having UAE experience in sanitary ware, tiles, mixers, etc. shall

Desired Candidate Profile

Smart outgoing candidates with high degree of sales skills. Preference to those in sanitaryware, tiles, faucets and other building material sales

1) Energetic young people with good sales and communication skills in English

2) Minimum 2 years’ experience in related field in the UAE.

3) People having UAE experience in sanitary ware, tiles, mixers, etc. shall

Desired Candidate Profile

Smart outgoing candidates with high degree of sales skills. Preference to those in sanitaryware, tiles, faucets and other building material sales 

To apply: Click here

No comments :

Post a Comment