வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Thursday, February 19, 2015

துபாய் - ல் Software Engineer Manager வேலை வாய்ப்பு

No comments :

Job Description

Within PSS should show strengths in one or many of the business functions / application handlingHighly efficient QA process implementation/ software delivery with expected results producedLeading CoE for testing /CoE for Technology

Company Description

In present firm ,Is a Government Contractor firm Mainly doing Kerala Water Authority...   Read full description

Additional Information

Last updated:
17/02/2015
Job type:
Full time
Position type:
Permanent
Vacancies:
1
Minimum experience:
More than ten years
Education:
Compulsory Education
Category:
Jobs in IT - Software Programming / Analysis
To apply: இங்கு கிளிக் செய்யவும்

No comments :

Post a Comment