(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, March 30, 2015

பெரியபட்டினம் ஊராட்சி சார்பில் பேராசிரியர். திரு. ஜவாஹிருல்லாஹ் MLA ,அவர்களுக்கு நன்றி அறிவிப்பு!!

No comments :
பெரியபட்டினம் மக்களின் தேவையறிந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து திட்டங்களை நிறைவேற்றி தந்த இராமநாதபுரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா அவர்களுக்கு நன்றி அறிவிப்பு:

No comments :

Post a Comment