(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, March 29, 2015

திரு.அப்துர்ரஹ்மான் எக்ஸ்.எம்.பி. அவர்களுக்கு இன்று டாக்டர் பட்டம்!!

No comments :
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய கவுன்சில் உறுப்பினரும்,
காயிதேமில்லத் பேரவையின் சர்வதேச ஒருங்கிணைப்பாளருமான, திரு.அப்துர்ரஹ்மான் எக்ஸ்.எம்.பி. அவர்களுக்கு இன்று டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது.பாராளுமன்றத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டமைக்காக அமெரிக்க தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இப்பட்டத்தை வழங்கியது .


செய்தி: திரு.ரஹ்மத்துல்லாஹ், முத்துப்பேட்டை


No comments :

Post a Comment