(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, April 15, 2015

பெரியபட்டினம் - தன்னிறைவில் முன்மாதிரி ஊராட்சி!!

No comments :
தன்னிறைவில் முன்மாதிரி ஊராட்சியாக திகழும் பெரியபட்டினம்.


செய்தி: தினசரி
பகிர்வு: பெரியபட்டினம் நண்பர்கள்


No comments :

Post a Comment