(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, May 4, 2015

துபாய் AL AYNAA REAL ESTATE நிறுவனத்தில் Office Clerk வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Office Clerk
AL AYNAA REAL ESTATE - Dubai


WANT OFFICE CLERK FOR REAL ESTATE COMPANY.
CONTACT - 043279040
MOBILE - 0506249322
Required experience:
  • CLERK : 3 years

No comments :

Post a Comment