(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, May 3, 2015

துபாய் Bitech Middle East நிறுவனத்தில் Sales Manager / Engineer வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Sales Manager / Engineer

Bitech Middle East

Dubai, UAE

Posted 11 days ago
Ref: QP052-01


The Role

Looking for an experienced and qualified Sales Manager / Engineer for a client of mine in the Steel Manufacturing & Construction related business:

The role is based in Dubai, UAE

The broad job description of the Sales Manager / Engineer is as follows:
- Strong experience in the construction industry, cement, building structure industry
- Developing a team
- Working with the GM on developing and implementation of the Sales strategy
- Reporting to the GM


Requirements

- Should have 5+ years of UAE experience in a similar role
- Knowledge of Steel Sheet Pile or Foundations
- Civil or Mechanical Engineering degree is mandatory
- Western and Arab expats preferred
- Salary depending on background and experience

About the Company

  • Decades of experience serving clients globally
  • Industry specific expertise
  • Value added recruitment and outsourcing
  • Outstanding service
  • Implementation experience
  • Customized pricing solutions
  • Blended delivery models
TO APPLY: CLICK HERE


No comments :

Post a Comment