வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Wednesday, May 27, 2015

குவைத்-ல் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருப்பவர்களுக்கு பொது மன்னிப்பு!!

No comments :
ரமளான் மாதத்தை முன்னிட்டு குவைத் அரசு அளிக்கும் இந்த சலுகையை அதிகமான நபர்களுக்கு கொண்டு சேர்த்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ வேண்டுகிறோம்.

நன்றி: குவைத் டைம்ஸ்

No comments :

Post a Comment