வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Sunday, May 24, 2015

துபாய் Technomak Group நிறுவனத்தில் Procurement Officer வேலை வாய்பு!!

No comments :
Procurement Officer
Technomak Group - Dubai

- Bachelors level qualified
- Minimum experience of 2 - 4 years with interior fit-out companies
- UAE experience is mandatory
- Available to join immediately
Required experience:
  • Procurement: 4 years

TO APPLY: CLICK HERENo comments :

Post a Comment