(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, May 9, 2015

UAE Mott MacDonald நிறுவனத்தில் Engineer வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Engineer

Mott MacDonald


UAE

Posted 9 days ago 
Ref: NP567-119The Role

Mott MacDonald require an experienced Engineer who has previous experience of working on Marine projects and responsibilities will include the following:

* Check site conditions for suitability prior to construction 
* Check instructions are being carried out 
* Check setting-out and levels 
* Check services locations and ensure their protection 
* Record inspections, tests, work executed etc. 
* Check materials delivered are as approved and properly stored 
* Observe site safety procedures 
* Measure work done when required 
* Assist in the preparation of 'As Built' drawings and prepares daily inspection reports documenting the progress of the work

Mott MacDonald is an equal opportunities employer

Requirements

* Degree in Civil Engineering or other relevant Engineering discipline with 5 years of experience in similar projects or diploma holder with 15 years of experience 
* Minimum of 5 years of civil engineering experience which has ideally been on marine projects 
* Experience of inspection of large infrastructure projects 
* Experience within a consultancy environment specifically in marine projects and Middle East experience is preferred 
* Good command of the English language both written and verbal

About the Company

The Mott MacDonald Group is a diverse management, engineering and development consultancy delivering solutions for public and private clients world-wide.
Mott MacDonald's uniquely diverse 1 billion global consultancy works across 12 core business areas.
As one of the world's largest employee-owned companies with over 14,000 staff, we have principal offices in nearly 50 countries and projects in 140.

TO APPLY:  CLICK HERE

No comments :

Post a Comment