(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, June 9, 2015

துபாய் Al-Futtaim நிறுவனத்தில் Administration Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Administration Assistant
Al-Futtaim - Dubai

In this role you will be responsible for:
 • Providing a high standard of service to the business
 • Processing accurately all administration related to merchandise
 • Accurate data entry into the system
 • Following company procedures related to stock and administrative documentation

To be successful in winning this role, you will be able to demonstrate:
 • Experience in the administration field
 • Excellent knowledge of MS Office with strong Excel skills
 • Good communication and interpersonal skills
 • Analytical skills and attention to details
 • Good organisation, time management and administrative skills
 • Flexibility and willingness to multi-task
 • Ability to work under pressure in a high paced environment
TO APPLY: CLICK HERE


No comments :

Post a Comment