(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, June 3, 2015

துபாய் Cellular Trading International நிறுவனத்தில் Key Account/Sales Executive வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Key Account/Sales Executive
Cellular Trading International FZE - Dubai Free Zone

Job Title - Key Account/Sales Executive
Job Location - Dubai
Job Industry - Trading in Mobiles and Electronics
Job Function - Sales and Marketing, Key Accounts
Preferred Nationalities - Any (knows how to speak malayalam and hindi - preferable)
Relevant Experience - 3-5 years
REQUIREMENTS:
1.MUST HAVE RELEVANT EXPERIENCED IN THE FIELD OF SELLING IN MOBILES AND ELECTRONICS IN UAE - FOR A MANAGERIAL POSITION
2. WILLING TO TRAVEL
3. HAS A PROVEN TRACK RECORD AND HAVE A PROFESSIONAL APPROACH
4. CAN SPEAK ARABIC AND HINDI (BILINGUAL)
5. HAS WIDE KNOWLEDGE IN DUBAI CUSTOMS IS ADVANTAGE
Required experience:
  • SALES AND MARKETING: 3 years
TO APPLY : CLICK HERE

No comments :

Post a Comment