(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, July 20, 2015

துபாய் Ajmal Perfumes நிறுவனத்தில் Male Receptionist வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Male Receptionist
Ajmal Perfumes - Dubai


Male receptionist with good language skills in English & Hindi. 
Warmly welcomes business ‘visitors. 
Properly distribution of incoming and outgoing mail. 
Perform basic bookkeeping, filling and clerical duties. 
Arrange appointments, meetings and conference. 
Answer phone calls, route calls to specific person, answer company inquiry.


TO APPLY: CLICK HERE


No comments :

Post a Comment