(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, July 1, 2015

துபாய் Al Bustan Centre ஹோட்டலில் Asst. Store Keeper வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Asst. Store Keeper
Al Bustan Centre & Residence - Dubai

Al Bustan Centre & Residence, Dubai, UAE is inviting applications for the position of Asst. Store Keeper from suitably qualified & experienced candidates. The candidates must have experience in handling the tasks of General Stores / Food & Beverage Stores with ability to communicate in English well. Must be computer literate & experience in hospitality trade would be an advantage Attractive basic salary, accommodation, medical, meals, uniforms, 30 days paid annual leave, transportation, return ticket to home country every 24 months are available for selected candidates
Other Information
  • Contract Type : Permanent Staff
  • Last Application Date : Thursday, July 30, 2015

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment