(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, July 7, 2015

Qatar Airways விமான நிறுவனத்தில் Office Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Office Assistant
Qatar Airways - Dubai
|

QR8419 - Office Assistant | Qatar Airways | Dubai Organisation: Qatar Airways
Job Function: Cargo
Division: Dubai - DXB
Employment Type: Full Time - Permanent
City: Middle East | UAE | Dubai
Last date of application: 05-Aug-2015

Qatar Airways 

Welcome to a world where ambitions fly high 


From experienced pilots to dynamic professionals embarking on new careers, Qatar Airways is searching for talented individuals to join our award-winning team.

We take pride in our people—a dynamic and culturally diverse workforce is essential to why we are one of the finest and fastest growing airlines in the world.

We offer competitive compensation and benefit packages.

About your Job:: In this role, you will perform a combination general duties in the Cargo Department such as distribution of clerical supplies, handling of incoming/outgoing mail and other paperwork, delivering oral or written messages, photocopying, shredding, assist with filing system, and other as and when required.

Person: You will have at least a High School Qualification (e.g. O level, Year 10, min compulsory education). Proficiency in written and spoken English is required however basic knowledge of Arabic is preferred. Minimum of 2 years of job-related experience required. You should have a valid UAE driving license.

Note: you will be required to attach the following:
1. Resume / CV
2. Copy of Passport
3. Copy of Highest Educational Certificate
4. Copy of NOC - for Qatar Airways Employees

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment