(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, July 22, 2015

துபாய் Siemens நிறுவனத்தில் Logistics Coordinatorவேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Logistics Coordinator
Siemens AG - Dubai


etc.) and close sales orders and purchase orders in the system on time
 • Responsible for Export control process relevant for the defined set of customers
 • Ensure cost invoices are booked to avoid GIT
 • Coordinate with HQ and arrange all necessary certificates and documents required for the registration of the products
 • What do I need to qualify for this job? 
  • University Degree
  • 4 – 5 years experience in Product Business
  • Advance knowledge of Microsoft Office (WORD / EXCEL) & Outlook
  • Advanced SAP knowledge
  • Added advantage if worked in Multicultural environment
  What do I need to know? 
  • Team Player
  • Initiative
  • Result driven
  • Excellent communication and presentation skills
  How do I apply? 

  We are looking forward to receiving your on-line application. Please note: only complete application documents – including diplomas, certificates of employment or letter of recommendation respectively – can be considered in the selection process.

  TO APPLY: CLICK HERE

  No comments :

  Post a Comment