(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, August 23, 2015

கீழக்கரை முஹைதீனியா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி!!

No comments :
கீழக்கரை முஹைதீனியா பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சி!!மாணவர்கள் தங்கள் படைப்புகளை சிறப்பாக செய்து காட்சிப்படுத்தினர்.
சிறந்த படைப்புகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.
பெற்றோர்களும், பொதுமக்களும் கலந்து கொண்டு மாணவர்களை பாராட்டினர்.

No comments :

Post a Comment