வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Thursday, February 5, 2015

கீழக்கரை நகராட்சியில் கூடுதல் கொசு மருந்து இயந்திரங்கள்

No comments :
டெங்கு, மலேரிய போன்ற கொசு மூலம் பரவும் நோய்களை தடுக்கும் நடவடிக்கைகளில் கீழக்கரை நகராட்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது.

இதன் அடிப்படையில், கூடுதல் கொசு மருந்து இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, இன்று அது பயன்பாட்டுக்கு அளிக்கப்பட்டது.
நகராட்சி தலைவி, திருமதி.ராப்பியத்துல் காதிரியா, அவரது கணவர் திரு.ரிஸ்வான், மற்றும் நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் பங்குபெர்ற்றனர்.

படம்: கீழக்கரை டைம்ஸ்

No comments :

Post a Comment