(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, February 15, 2015

IIM அஹமதாபாத்-ல் காலிப்பணியிடங்கள், விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

No comments :
IIM Ahmedabad Recruitment 2015 – Apply Online for Senior Executive Posts
India
IIM Ahmedabad Recruitment 2015 – Apply Online for Senior Executive Posts: Indian Institute of Management (IIM), Ahmedabad has published a notification for the recruitment of Senior Executive vacancies. eligible candidates may apply online on or before 25-02-2015 by 06:00 PM. Other details like educational qualification, how to apply are given below…IIM Ahmedabad Vacancy Details:
Name of the Post: Senior Executive

Educational Qualification: Candidates should possess Post Graduation in any discipline with minimum 8 years of experience, of which 2 years should be independently managing an assignment/ division that requires relationship or database management facilitated by active technology support.

How to Apply: Eligible candidates may apply online through website www.iimahd.ernet.in on or before 25-02-2015 by 06:00 PM.

Instructions to Apply Online:
1. Log on to the website www.iimahd.ernet.in.

2. Before going to apply online candidate should have valid email-id.

3. If candidate has user-name & password in past to log-on to the website no need to fill registration form, if not candidate should register, should fill all the details & click on submit button, with those user-name & password.

4. Click on the link “Careers” — > “Current Openings”.

5. Select the appropriate position.

6. Click on Apply here & register yourself by providing the details.

7. After registering Click on Registered Users Log-in Link.

8. Fill all the required details and click on Submit button.

9. Take print out of filled application and retain it for future use.

Last Date to Apply Online: 25-02-2015 by 05:00 PM

To apply: Click here

No comments :

Post a Comment