(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, April 23, 2015

கத்தார் Al-Khayarin நிறுவனத்தில் HVAC FOREMAN வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Job Description

Foreman – HVAC


Responsible for all HVAC work such as supervising, scheduling, installation maintenance and repair works, Ducts fabrication and Installation, equipment installation such as AHU’s Chiller and other equipment. like Grills, Diffusers, Dampers etc. Prepare Duct quantities and order, capable to understand and prepare shop drawings. Experience: 10 – 15 years


Key Skill(s)About Company

It is great pleasure to inform you all that, we have an Overseas Recruitment Firm under the banner of M/s. M. I. ENTERPRISES in Mumbai (India). We are a team of professionals & specialized in providing manpower to Gulf companies for more than two decades and since then we have been pioneer in Recruitment of Manpower.TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment