(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, April 7, 2015

உலகில் பணக்கார அரேபியர்கள்!! சவூதி இளவரசர் முதலிடம், அமீரகத்தில் அல் குரைர் குடும்பம் முதலிடம்!!

No comments :
உலகில் முதல் 100 பணக்கார அரேபியர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டது ஃபோர்ப்ஸ் நிறுவனம்.

சவூதி இளவரசர் முதலிடம்.

அமீரகத்தில் அல் குரைர் குடும்பம் முதலிடம், மஜீத் அல் ஃபுத்தைம் இரண்டாம் இடம். (படம்)


முழு விபரம் கீழே:

1 Prince Al Waleed Bin Talal Al Saud, Saudi Arabia
$22.6b

2 Joseph Safra, Lebanon/Brazil
$17.3b

3 Mohammad Al Amoudi, Saudi Arabia
$10.8b

4 Abdullah Bin Ahmad Al Ghurair & Family, UAE
$6.4b

5 Nassef Sawiris, Egypt
$6.3b

6 Majid Al Futtaim, UAE
$6.2b
7 Prince Sultan Bin Mohammad Bin Saud Al Kabeer, KSA
$4.1b

8 Mohammad Mansour, Egypt
$4b
9 Mohammad Al Issa, KSA
$3.5b

10 Saif Al Ghurair & Family, UAE
$3.4b

11 Najib Mikati, Lebanon
$3.3b

11 Taha Mikati, Lebanon
$3.3b

13 Abdullah Al Futtaim, UAE
$3.2b

14 Issad Rebrab, Algeria
$3.1b

14 Naguib Sawiris, Egypt
$3.1b

16 Youssef Mansour, Egypt
$2.9b

17 Saleh Kamal, Saudi Arabia
$2.8b

18 Ajlan &brothers, Saudi Arabia
$2.4b

19 Othmanbenj Alloun, Morocco
$2.3b

19 Bahaa Hariri, Lebanon
$2.3b
19 Yasseen Mansour, Egypt
$2.3b

22 Fayez Sarofim, Egypt/US
$2.2b

22 MichAl Chalhoub, Syria/France
$2.2b

24 Sulaiman Al Rajhi & Family, Saudi Arabia
$2.1b

25 Mohammad Al Fayed, Egypt
$2b

26 Abdullahh Al Rajhi, Saudi Arabia
$1.8b

26 Onsi Sawiris, Egypt
$1.8b

28 Aziz Akhannouch & Family, Morocco
$1.7b

29 Saad Hariri, Lebanon
$1.5b

29 Robert Mouawad & Family, Lebanon
$1.5b
   
31 Abdul Majeed Alhokair, Saudi Arabia
$1.4b

31 Fawaz Alhokair, Saudi Arabia
$1.4b

31 Salman Alhokair, Saudi Arabia
$1.

34 Miloud Chaabi, Morocco
$1.3b

34 Fawzi Al Kharafi, Kuwait
$1.3b

34 Jassim Al Kharafi,  Kuwait
$1.3b

34 Mohannad Al Kharafi, Kuwait
$1.3b

38 Ayman Asfari, Syria/UK
$1.2b

38 Mohammad Albarwani, Oman
$1.2b

38 Jacques Saade, Lebanon/France
$1.2b
   
41 Ziyad Manasir, Jordan/Russia
$1.1b

41 Mohammad Ibrahim, Sudan/UK
$1.1b

41 Ayman Hariri, Lebanon
$1.1b

41 Fahd Hariri, Lebanon
$1.1b

41 Bassam Alghanim, Kuwait
$1.1b

41 Kutayba Alghanim, Kuwait
$1.1b

41 Samih Sawiris, Egypt
$1.1b

48 Mohed Altrad, Syria/France
$1b

48 Ray Irani, Lebanon/US
$1b

50 Shaikh Tahnoon Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan, UAE
$998m

51 Abdullahh Mohammad Abdullahh Al Rabiah, Saudi Arabia
$909.55m

52 Salem Abdullah Al Salem Al Hosni, UAE
 $855.04m

53 Mohammad Saleh Hamza Serafi, Saudi Arabia
$847.05m

54 Sheikh Faisal Qassem Faisal Al Thani, Qatar
$837.67m

55 Omar Sulaiman Saleh Al Abdul Latif & Family, Saudi Arabia
$825.52m

56 Khalid Abdulrahman Saleh Al Rajhi, Saudi Arabia
$767.68m

57 Abdulrahman Abdullahh Al Zamil & Family, Saudi Arabia
$659.1m

58 Anas Sefrioui, Morocco
$593.41m

59 Saeed Ahmad Lootah, UAE
$513.21m

60 Abdul Wahid Al Rostamani, UAE
$448.22m

61 Abdullahh Saleh Al Othaim & Family, Saudi Arabia
$445.47m

62 Abdulkarim Abdulrahman Al Aqel, Saudi Arabia
$438.26m

62 Abdulsalam Abdulrahman Nasser Al Aqel, Saudi Arabia
$438.26m

62 Mohammad Abdulrahman Al Aqel, Saudi Arabia
$438.26m

62 Nasser Abdul Rahman Nasser Al Aqel, Saudi Arabia
 $438.26m

67 Abdul Rahman Saleh Abdulaziz Al Rajhi, Saudi Arabia
$433.71m

68 Hazem Aswad, Saudi Arabia
$398.52m

69 Abdullahh Adbul Latif Al Fawzaan & Family, Saudi Arabia
$358.05m

70 Sadek Al Sewedy, Saudi Arabia
 $355.34m
   
71 Ahmad Al Sewedy, Egypt
$341.79m

72 Abdulrahman Abdulaziz Saleh Al Rajhi, Saudi Arabia
$337.62m

73 Mohammad Sultan Hammad Al Subaie, Saudi Arabia
$321.93m

73 Nasser Sultan Fahad Al Subaie, Saudi Arabia
$321.93m

73 Sulaiman Mohammad Sulaiman Al Saleem, Saudi Arabia
$321.93m

76 Ahmad Hamad Al Saeed, Saudi Arabia
 $302.84m

77 Mohammad Khames, Egypt
$302.16m

78 Shaikh Hamdan Bin Mubarak Al Nahyan, UAE
$282.63m

79 Shaikh Salim Sabah Al Nasser Al Sabah, Kuwait
$270.25m

80 Mohammad Al Sewedy, Egypt
$262.89m
   
81 Ahmad Essa Ahmad Al Naeem, UAE
$244.74m

82 Abdullahh Al Khodari Sons, Saudi Arabia
$240.35m

83 Abd AlMoneim Rashed Al Rashed, Saudi Arabia
$231.72m

84 Tawfiq Shaker Khadr Fakhoury, Jordan
$222.09m

85 Ali Abdullahh Ibrahim Juffali, Saudi Arabia
$209.37m

86 Abdul Rahman Hassan Sharbatly, Saudi Arabia
$208.74 m

87 Saleh Bin Mohammad Al Hammadi, Saudi Arabia
$191.15m

87 Abdul Aziz Bin Mohammad Al Hammadi, Saudi Arabia
$191.15m

89 Fouad Fahim & Family, Morocco
$185.13m

90 Khalid Abdullahh Shlash Al Shalash, Saudi Arabia
$182.88m

91 Shaikh FaisalBin Sultan Al Qassimi,UAE
 $181.46m

92 Khaled Mohammad Abdullah Albarrak, Saudi Arabia
$178.16m

93 Saad Al Tuwaijri
$173.89 M KSA

94 Raymond Audi & brothers, Lebanon
$172.39m

95 Khaled Saleh Abdul Rahman Al Shathry, Saudi Arabia
$171.62m

96 Khalid H. A. Al Thani, Qatar
$167.59m

97 Abdul Aziz Abdullah Sulaiman Al Sulaiman, Saudi Arabia
$158.14m,

98 Mohammad Saleh Yousefbehbehani, Kuwait
$157.52m
99 Taha Al Talbany, Egypt
$154.24m

100 Shaikha Suad Al Homaizi & Family, Kuwait
  $147.41m 

 செய்தி: கல்ஃப் நியூஸ்

No comments :

Post a Comment