(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Sunday, May 17, 2015

துபாய் happy life reinforced plastic நிறுவனத்தில் Administrative Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Details:Posted on: 16th May 2015

  • Company Name:happy life reinforced plastic FZCO
  • Employment Type:Full Time
  • Monthly Salary:2,000 - 3,999 AED
  • Minimum Work Experience:0-1 Years
  • Minimum Education Level:Bachelors Degree
  • Listed By:Employer
  • Company Size:51-200 Employees
  • Career Level:Mid-levelDescription:

we need a administration assistant with good attitude in the daily work. Good English speaking and hard work is necessary,better with driving licence.sir and madam both are OK.living in international city is better. bachelor degree is necessary.
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment