(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, May 21, 2015

கீழக்கரை “இஸ்லாமியா”“முஹைதீனியா” மற்றும் “ தீனியா” பள்ளி பத்தாம் வகுப்பு TOPPERS!!

No comments :

கீழக்கரை “இஸ்லாமியா” மற்றும் “முஹைதீனியா” பள்ளி பத்தாம் வகுப்புத்தேர்வின் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற விபரம்!!


Islamiah Matric Hr Sec School  - South Street
-------------------------------------------------------


H Mufliha - 494 / 500 
H Fathima Fahira - 493 / 500
MM Hyrun Hafeela - 492 / 500
A Rahul Kanna - 492 / 500

Islamiah High school 
---------------------------------------
MS Afrin Sahanas - 486 /500
P Marthu Pandi - 478 /500
S Abinaya - 471 /500


Muhyiddheeniya Matric - North Street
-------------------------------------


 Hafsana. 494/500
Fathima Nisha - 488/500
Ruksana - 485/500
Faisana - 485/500

Dheenia Matric - East Street
-----------------------------------
Faheema - 472/500

Hameedia Matric - West Street
-----------------------------------
First Mark - 494/500


வெற்றி பெற்ற மாணவக்கண்மனிகளுகு எங்கள் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!!

No comments :

Post a Comment