(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, July 15, 2015

துபாய் Biryani Express Catering Services உணவு விடுதியில் வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Food Packaging Staff
Biryani Express Catering Services LLC - Dubai


We require experienced Food Packing Staff with good English communication Skill for our leading Catering Company in Dubai. Interested candidates please call +971-556805144 or send resume at arun@ biryaniexpress.ae
Salary : AED 1800 + Food On Duty + Transport + OT
Duty Hours : 9 Hrs (Rest working hours will be calculated as OT)
Benefits : Visa & Air-ticket while joining will be provided by the company.Rest benefits as per UAE law.
Preferred Nationality : Indian
Gender : Male
Salary: AED1,800.00 /month
Required experience: 1 Year (Experience in any previous Food Catering Company)
Salary: AED1,800.00 /month
Required experience:
  • Experience working in any previous catering company would be an advantage.: 1 year
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment