(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, July 25, 2015

தேவிபட்டினம் அல் அக்ஸா பள்ளிவாசல் திறப்புவிழா!!

No comments :
தேவிபட்டினம் அல் அக்ஸா பள்ளிவாசல் திறப்புவிழா இன்று நடைபெறுகிறது.
செய்தி: திரு.ஹிதாயத்

No comments :

Post a Comment