(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Saturday, July 11, 2015

அபுதாபி Dar Al Handasah நிறுவனத்தில் Mechanical Site Inspection Engineer வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Mechanical Site Inspection Engineer

Dar Al Handasah

Abu Dhabi, UAE

Posted 5 days ago 
Ref: GP714-15The Role

Working as an Mechanical Site Inspection Engineer, you will be directly reporting to Construction Supervisor and Construction Manager, mostly responsible for the following:
- Supervise, manage, and conduct inspections as per approved documents in accordance to the project contract and requirements.
- Monitor site activities ensuring contractor and consultant's work quality is compliant to contract requirements and good construction practice.

Requirements

- Candidate must have minimum of 6 years work experience in UAE in large scale construction projects (preferably infrastructure and hospital/healthcare facility projects).
- Candidate must have Bachelor's degree in Mechanical Engineering.
- Candidate must have experience working with PMCs.

Candidate must have extensive knowledge in the following systems:
- Chilled water distribution network
- Sewerage network
- Irrigation network
- Storm water
- Gas network
- Lifting station
- Pumping station
- HVAC, firefighting and plumbing systems

- Candidate must be readily in UAE to attend the interviews.
- Candidate must be able to join immediately.

About the Company

Dar Al-Handasah (Shair and Partners) has been a pioneering force in the planning, design and implementation of development projects in the Middle East, Africa and Asia since its beginnings in 1956. Today we are a global consultancy with 43 offices throughout 29 countries, known for our problem identification, tailor made-designs, quality, on-time deliverables and multi-disciplinary expertise.

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment