(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Monday, August 3, 2015

துபாய் Al Shafar Group நிறுவனத்தில் HR Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
HR Assistant
Al Shafar Group Of Companies - Jumeirah, Dubai

  • Experience performing general office duties and data entry
  • Experience with document scanning
  • Excellent computer skills
  • Proficient in Microsoft Office (Excel, Outlook, Word etc.) and Adobe
  • Excellent oral and written communication skills
  • Confidentiality is an absolute
Salary: AED3,500.00 /month
Required experience:
  • 6 months in HR: 2 years
Required education:
  • Bachelor's
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment