(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, August 4, 2015

துபாய் Juma Al Majid நிறுவனத்தில் Data Entry Operator வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Data Entry Operator 
Juma Al Majid GroupJob Title : Data Entry Operator ( IOM/P/A5/100/2015 ) 
Job Location : Dubai 
Job Industry : Contracting 
Job Function : Purchase/ Logistics/ Supply Chain 
Preferred Nationalities : Any
Gender : Male 
Minimum Educational Qualification : Graduate in any field
Relevant Years of Experience: : 5 years experience
Age : 21-30
Posted Date : 03-08-2015
Description
 Please refer to the attached Job Description.
No. of Positions Required: 2
TO APPLY:
CLICK HERE

No comments :

Post a Comment