வெற்றி எட்டுத் திக்கு மெட்டக் கொட்டு முரசே! வேதம் என்றும் வாழ்க என்று கொட்டு முரசே! ஒன்றென்று கொட்டு முரசே!- அன்பில் ஓங்கென்று கொட்டு முரசே!

Wednesday, February 25, 2015

பண மழை பொழிந்தது துபாயில் அல்ல, குவைத்தில்.

No comments :
துபாய் சாலயில் ஏராளமான பணம் சிதறியது தொடர்பாக கல்ஃப் நியூஸ் வெளியிட்ட செய்தியாவது.

கனமான காற்றால் தூக்கி எரியப்பட்டு பண மழை பொழிந்தது உண்மை ஆனால் அது துபாயில் அல்ல குவைத், அல் சூர் தெருவில் உள்ள ஃபேட்பர்கர் ரெஸ்டாரண்ட் அருகில்.

ரெஸ்டாரண்ட் மேலாளர் திரு. ஷஃப்க் ஹம்ஜா இதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஏராளமான ஊடக செய்தியாளர்கள் இதை துபை என்று தவறுதாலக் பிரசுரித்து விட்டதாக கல்ஃப் நியூஸ் தெரிவிக்கிறது.

No comments :

Post a Comment