(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, February 3, 2015

குவைத்தில், SDPI கட்சி தலைவர் மவ்லவீ K.K.S.M. தெஹ்லான் பாகவீ அவர்கள் பங்கேற்கும் சமூக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி!

No comments :

No comments :

Post a Comment