(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Tuesday, March 3, 2015

துபாய் அல் குரைர் பல்கலைகழகத்தில் பேராசிரியருக்கு உதவியாளர் தேவை

No comments :
ASSISTANT OR ASSOCIATE PROFESSOR COMMUNICATION ENGINEERING: (Ref.#E/13-14/PEE)

விண்ணப்பிக்க: இங்கு க்ளிக் செய்யுங்கள்
SummaryTeaching various courses in Communication systems, Communication Networks, Mobile Communication. Advancing the research in Communication systems, Communication Networks. Advisor to engineering students.
Key Responsibilities• The applicant should be able to teach the following courses:
   • Communication Systems
   • Communication Networks
   • Microwave Engineering
 • May be required to teach at multiple sites and/or may be assigned to teach days, evenings, or weekends.
Qualification•  Ph.D. degree from an accredited and reputable university
•  Official certificates and transcripts of all achieved degrees and three professional references.
Experience• Must also exhibit originality and excellence in some field connected with teaching and learning, writing, research, or the creative arts;
• In-depth knowledge and experience in academic programs based on the American Model of Education.
• Must have demonstrated ability in advising, guiding and counseling students;
• Commitment to diversity and multiculturalism;
• Ability to work effectively as part of the team;
• Official certificates and transcripts of all achieved degrees and three professional references.
• Industrial experience in preferable.

Specialization• Knowledge of computer is a must - MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Knowledge of other softwares would be desirable.
• Ability to work effectively as part of the team;
Closing Date12-Mar-2015

No comments :

Post a Comment