(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Wednesday, April 22, 2015

துபாய் EC Harris நிறுவனத்தில் Finance Assistant வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Finance Assistant 
EC Harris - DubaiEnsure the timely processing and registration of supplier invoices for both trade and non-trade accounts including intercompany charges.

Key Responsibilities / Duties

  • Review of supplier invoices and its supporting documents.
  • Generation of covering GRN for validated invoices.
  • Registration of invoices in Agresso and monitoring of its subsequent approval.
  • Custodianship of administrative petty cash fund.
Person Specification / Qualifications
  • Accounting graduate or any equivalent course
  • 2 to 3 years Middle East experience in a Finance role
  • High proficiency in MS applications particularly excel
  • Excellent communication skills
  • Strong team player
  • Ability to work on own initiative
TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment