(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, May 7, 2015

துபாய் ANC Contracting L.L.C நிறுவனத்தில் Secretary வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :
Department Secretary
ANC Contracting L.L.C - DubaiUrgently Required - Department Secretary
Indian Females with 1-2 Years of work experience with Bachelor Degree
Work Flow
  • Ensure proper and systematic organization of department work flow
  • Answering of phone calls
  • Maintain regular checks and updation of records
  • Scan and send documents to team as required
  • Support the team with invoicing – preparing Performa invoices
  • Complete back office support
  • Getting Signature
Salary: AED3,000.00 /month

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment