(முகவை மாவட்டத்தின் முன்னணி இணைய இதழ்)

Thursday, May 28, 2015

துபாய் Hyatt குழுமத்தில் Sales Coordinator வேலை வாய்ப்பு!!

No comments :

Sales Coordinator 
Hyatt - Dubai

DUB001889

Description

You will be responsible to provide an excellent and consistent level of service to your customers. The Sales Coordinator is responsible to assist operationally and administratively in the achievement of department’s pre-determined sales and revenue targets for both Hyatt Places in Dubai.

Qualifications

Ideally with a relevant degree or diploma in Hospitality or Tourism management.

Minimum 2 years work experience hotel operations.

Good customer service, communications and interpersonal skills are a must.

Primary Location

:

AE-DU-Dubai

Organization

:

Hyatt Place Dubai/Al Rigga

Job Level

:

Entry Level Manager

|

Full-time

Job

:

Sales

TO APPLY: CLICK HERE

No comments :

Post a Comment